Novinky

Jsme součástí projektu EU Rural Tourism

Jsme součástí projektu EU Rural Tourism

Naše společnost se stala součástí mezinárodního projektu EU RURAL TOURISM společně se 190 malými a středními podniky.

🎯 Jaké jsou cíle projektu?

Pomáhat malým a středním podnikům při navrhování a vývoji nových produktů cestovního ruchu pro mezinárodní trhy, které zahrnují digitální, udržitelná a sociokulturní zlepšení.

Malé a střední podniky budou mít možnost zlepšit alespoň 4 z následujících 12 oblastí činnosti:

📲  Digitální technologie

 • Digitalizace procesů v malých a středních podnicích
 • Digitální marketing a propagace
 • Marketingové zpravodajství a analýza dat, marketingová strategie založená na datech

♻  Zelená a udržitelná

 • Udržitelné postupy řízení pro malé a střední podniky
 • Řízení a snižování emisí CO2 s cílem řešit změnu klimatu
 • Udržitelná mobilita
 • Gastronomie a potraviny založené na místních dodavatelských řetězcích

💁‍♀️  Měkké/sociální

 • Sociálně-kulturní dovednosti
 • Vytváření zážitků pro návštěvníky
 • Inkluzivní cestovní ruch pro návštěvníky se zvláštními potřebami
 • Integrace s místní komunitou
 • Interpretační techniky pro kulturní, historické a přírodní zdroje

 

Naše společnost bude realizovat následující aktivity: 

 • Digitalizace procesů v malých a středních podnicích
 • Rozvoj webových stránek a zlepšení SEO
 • Integrace vzdělávacího modulu o obnovitelných zdrojích energie
 • Propagace místní gastronomie a farmářských partnerství
 • Představení balíčku geolokačních her
 • Propagace nabídek místní komunity

„Tento projekt byl nepřímo financován European Innovation Council and SMEs Executive Agency (EISMEA), kterou pověřila Evropská komise, prostřednictvím otevřené výzvy vyhlášené a realizované v rámci projektu SMP-COSME-2021-CLUSTER ECRT PROJECT spolufinancovaného v rámci programu COSME Programme of the European Union“

#EuroCluster #ECCP #RuralTourism #SustainableTourism